Gwrandewch ar Wali Tomos!

Ar drothwy Euro 2016 mae BBC Cymru Fyw wedi cyhoeddi fod aelod arbennig yn ymuno â'r tîm - Wali Tomos.

Bydd Wali, gyda chymorth yr actor a'r awdur Mei Jones, yn cyhoeddi darn blog ddydd Llun, 6 Mehefin, cyn paratoi cyfres o fideos 'Tic-tacs Wali Tomos' cyn gemau grŵp Cymru.

Yn ogystal ag ambell i gymeriad arbennig arall, bydd Wali hefyd yn cyfrannu sylwadau ar lif byw BBC Cymru Fyw yn ystod tair gêm grŵp Cymru.