UE: Dadansoddi dadleuon y ddwy ochr yn y byd amaeth

Mae tua 60,000 o bobl yn gweithio ar ffermydd yng Nghymru â'r sector yn un sy'n trafod yn frwd y dadleuon o blaid aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd.

Tri maes sy'n dominyddu'r drafodaeth - sef cymorthdaliadau, rheolau'r Undeb a masnachu.

Tra bod Undeb Amaethwyr Cymru a NFU Cymru yn argymell bod eu haelodau'n pleidleisio i barhau o fewn yr Undeb, aros yn niwtral mae'r CLA, corff sy'n cynrychioli ffermwyr a thirfeddianwyr.

Fe ofynnon ni i'w cyfarwyddwr Rebecca Williams i ddadansoddi ychydig o'r hyn sydd gan y ddwy ochr i'w ddweud ynglŷn â byd amaeth.