Mesur Cymru ar ei newydd wedd: Barn Carwyn Jones

Mae'r cynlluniau ar gyfer camau nesa' datganoli wedi cael eu "hailwampio", yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Mae Alun Cairns wedi cyhoeddi Mesur Cymru ar ei newydd wedd yn San Steffan ac mae'n mynnu bydd yn rhoi diwedd ar y dadleuon sydd "wedi dyddio".

Fe arweiniodd ddrafft cyntaf Mesur Cymru ynglŷn â datganoli grym at ddadlau chwyrn rhwng San Steffan a Bae Caerdydd, yn enwedig dros hawl Llundain i rwystro deddfwriaeth Cymru.

Yn gynharach cafodd Aled Huw air gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, gan ofyn iddo'n gyntaf - a yw manylion y drafft newydd yn dderbyniol iddo?

Cyhoeddwyd