Maer Dinard yn siarad wrth i'r garfan hyfforddi

Maer Dinard yn croesawu carfan Cymru