Mae Cymru'n wynebu Slofacia yfory yn Euro 2016 - dyma ganllaw sydyn i'r wlad a'i thîm

Faint ydych chi'n gwybod am hanes, diwylliant a phêl-droedwyr Slofacia?

Gwyliwch ein canllaw i ddysgu mwy!