Malcolm Allen yn sgwrsio gyda Dylan Griffiths yn Bordeaux

Ar y noson cyn diwrnod mawr tîm pêl-droed Cymru, roedd Malcolm Allen yn ceisio cadw caead ar ei emosiwn a'i gyffro. Serch hyn, roedd yn ffyddiog y byddai chwaraewyr Cymru yn canolbwyntio a'n dychmygu buddugoliaeth.