Malcolm Allen yn son am ei falchder o fod yn Bordeaux

"Da ni ddim yn mynd adre mewn pythefnos" medd Malcolm Allen.

Dylan Griffiths fu`n ei holi ar drothwy Cymru yn erbyn Slofacia.