Dadorchuddio carreg goffa i Moc Morgan

Mae carreg goffa wedi ei dadorchuddio er cof am y darlledwr a'r pysgotwr, Moc Morgan. Mae'r garreg ar lannau Llyn Egnant - un o lynnoedd Teifi ger pentref Ffair Rhos.

Roedd Moc Morgan yn wyneb a llais cyfarwydd i wylwyr S4C a gwrandawyr Radio Cymru, yn gyflwynydd a chyfrannwr cyson i raglenni am fywyd cefn gwlad.

Fe ddadorchuddiwyd y garreg gan ei weddw, Julia Morgan.

Cyhoeddwyd