Refferendwm yr UE: Argraffiadau o Sbaen

Mae pobl sydd wedi dewis byw mewn gwledydd eraill yn yr Undeb Ewropeaidd yn mwynhau manteision aelodaeth, yn eu plith, y rhyddid i weithio neu i dderbyn eu pensiwn os ydyn nhw wedi ymddeol. Serch hynny, mae rhai pobl sydd wedi symud i fyw yn cefnogi'r ymgyrch i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae dros 300,000 o Brydeinwyr yn byw yn barhaol yn Sbaen - ar ymweliad â Xabia yn ne ddwyrain y wlad fe glywodd Craig Duggan safbwyntiau o ddwy ochr y ddadl.

Cyhoeddwyd