Refferendwm Ewrop: Ymateb y Cymry sydd yn byw yn Sbaen

Mae 1.2 miliwn o Brydeinwyr yn byw mewn rhannau eraill o'r Undeb Ewropeaidd yn ol y Cenhedloedd Unedig - dros 300,000 ohonyn nhw yn Sbaen. Mae diddordeb mawr gan y mudwyr yma yn y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn Ewrop gan eu bod yn mwynhau manteision aelodaeth o'r Undeb ar hyn o bryd. Mae dau Gymro sy'n byw yn ne Sbaen wedi siarad gyda Cymru Fyw am eu teimladau nhw ynglŷn â'r refferendwm.

O Gaernarfon yn wreiddiol mae Huw Griffiths bellach yn byw ym mhentre Jesus Pobre fer Xabia yn ne ddwyrain Sbaen. Does ganddo ddim pleidlais yn y refferendwm ar 23 Mehefin gan ei fod wedi byw y tu allan i Brydain ers dros bymtheng mlynedd.

Mae Ieuan Davies, cyn blismon o Gaerdydd - wedi pleidleisio i aros yn yr undeb. Mae e wedi dechrau ar fywyd newydd yn Benidoleig ers dwy flynedd.

Cyhoeddwyd