Cipolwg ar y fideo rhagorol fydd yn agor y gêm ar S4C brynhawn Sadwrn am 16:15

Mae yna broblem

Mae'n ddrwg gennym, nid yw'r cynnwys yma ar gael.

Mae'r cyffro'n dechrau cynyddu!

Gwyliwch gêm dyngedfennol Cymru v Gogledd Iwerddon yn FYW ar S4C am 16:15 Ddydd Sadwrn.

Gwrandewch ar sylwebaeth Camp Lawn ar BBC Radio Cymru o 16:00.

Dilynwch sylwadau deifiol Wali Tomos a llawer mwy ar dudalen fyw Cymru Fyw o 15:00.