Pantycelyn: Apêl canghellor y brifysgol am help ariannol

Mae Cyngor Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo cynlluniau i adnewyddu Neuadd Breswyl Gymraeg Pantycelyn.

Mewn cyfarfod brynhawn Mercher, cytunodd aelodau'r cyngor yn unfrydol i orffen y gwaith, fel y gall myfyrwyr symud yno ym mis Medi 2019.

Ond mae'r cyngor wedi dweud bod angen sicrhau arian ar gyfer y cynllun iddyn nhw roi sicrwydd am ddyfodol yr adeilad.

Mae Canghellor y brifysgol, Syr Emyr Jones Parry yn galw ar y rheiny oedd yn ymgyrchu i achub yr adeilad i'w helpu yn yr ymdrech i ariannu'r cynllun.