Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (101) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (101) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

1. Rhyfelwyr Llwythol

2. Ysgol Ddawns Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

3. Ysgol Ddawns Janet Denney - Tîm Maisie