Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98)

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 (98)

1. Ioan Wyn Williams

2. Eurgain Lloyd

3. Elin John