Llefaru Unigol dan 12 oed (138) / Solo Recitation under 12 yrs (138)

Llefaru Unigol dan 12 oed (138) / Solo Recitation under 12 yrs (138)

1. Jac Williams

2. Peredur Hedd Llywelyn

3. Gwennan Hopkins