Unawd i Fechgyn 12-16 oed (53) / Boys' Solo 12-16 yrs (53)

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (53) / Boys' Solo 12-16 yrs (53)

1. Tegid Goodman-Jones

2. Llyr Ifan Eirug

3. Gronw Ifan Elis Griffith