Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (29)

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (29) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (29)

1. Côr Hen Nodiant

2. Cantorion Porth yr Aur