Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (139)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (139) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (139)

1. Elen Fflur Davies

2. Steffan Rhys Hughes

3. Cai Fôn Davies