Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (92) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (92)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (92) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (92)

1. Daniel Calan Jones

2. Iestyn Gwyn Jones

3. Aled John