Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Trefor Pugh

3. Ffion Haf