Cyfweliad cyntaf Elin Jones fel Llywydd y Cynulliad

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Arwyn Jones, fuodd yn holi Elin Jones AC, am y tro cyntaf ers iddi gael ei hethol yn Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol.