Dymchwel pwerdy Didcot

Yr awdurdodau yn dweud eu bod yn barod i ailddechrau chwilio am gorff Cymro a gafodd ei ladd ym Mhwerdy Didcot