Stad y pleidiau: Dadansoddiad Vaughan Roderick

Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, wedi bod yn edrych ar sefyllfa'r blaid Geidwadol yn dilyn canlyniad refferendwm Ewrop, gan ofyn beth yw oblygiadau Brexit i'r blaid.

Mae hefyd yn sôn am yr ysbryd o fewn y blaid Geidwadol Gymreig yn dilyn canlyniad etholiad y Cynulliad.