Elinor Gwynn yw enillydd Coron Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Elinor Gwynn yn ennill y Goron am ei chasgliad o gerddi ar y thema 'Llwybrau'.