Technoleg arloesol i gludo plant bregus

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn dechrau defnyddio blychau gofal dwys newydd dros yr wythnosau nesaf i helpu plant bregus ac mae'r dechnoleg yn un arloesol yn y DU.