Ian Gwyn Hughes ac Osian Roberts o Gymdeithas Pêl-droed Cymru ar lwyfan y Pafiliwn

Fe wnaeth cynrychiolwyr o Gymdeithas Bêl-droed Cymru ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mercher.

Cafodd yr Is-Hyfforddwr, Osian Roberts, a phennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, eu croesawu i'r llwyfan, ac wrth iddyn nhw ymddangos fe gododd y gynulleidfa i'w traed i'w cymeradwyo.