Rio: 'Y carnifal mwyaf yn y byd chwaraeon'

Gyda'r Gemau Olympaidd yn dechrau'n swyddogol ddydd Gwener, ein gohebydd yn Rio, Catrin Heledd sy'n ateb y cwestiwn: "Ydi'r ddinas yn barod i gynnal y gemau?"