Helena Jones, un o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod