Cofio pedwar o selogion y Steddfod

Coffáu Sioned James, Glyn T Jones, Jac Roberts a J O Roberts

Mwy o'r Eisteddfod ar BBC Cymru fyw