Rhys Williams: 'Athletau ddim yn denu pobl ifanc'

Mae 23 o athletwyr o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Rio, ond un oedd ddim ar yr awyren oedd y rhedwr 400m dros y clwydi, Rhys Williams.

Er iddo gyrraedd y safon oedd ei angen, ni chafodd ei ddewis i gynrychioli tîm Prydain.

Mae wedi bod yn siarad â rhaglen Newyddion 9 am ei rwystredigaeth, a'i bryderon nad oes digon o bobl ifanc yn cael eu denu at y gamp. Lowri Roberts aeth i'w holi.