Iwan Davies: 'Angen codi ffioedd Prifysgolion Cymru'

Mae Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, Yr Athro Iwan Davies, yn dweud bod angen codi ffioedd Prifysgolion Cymru, a bod perygl y bydd addysg uwch yn eilradd yma yng Nghrymu os nad oes newid.