Cŵn Cynhenid Cymreig: Y pryder yn parhau?

Y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth BBC Cymru adrodd bod pryder ynglŷn â chwymp yn nifer y cŵn ym Mhrydain o fridiau cynhenid Cymreig, gyda gofid penodol am y corgi.

Gyda'r Sioe Gŵn Cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Llanelwedd dros y penwythnos, mae Craig Duggan wedi bod yn ôl i weld y cystadlu a gofyn ydi'r sefyllfa wedi gwella?