Galw am symleiddio ceisiadau am gytundebau cyhoeddus

Mae cwmnïau bychain ar hyd a lled Cymru wedi galw am symleiddio'r broses o geisio am gytundebau gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol.

Mae rhaglen Newyddion9 wedi clywed pryderon bod y drefn bresennol yn rhy gymhleth - sy'n golygu bod busnesau bach yn colli allan ar biliynau o bunnoedd pob blwyddyn.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw'n gwneud popeth posib i annog busnesau Cymreig i gynnig am gytundebau. Aled Huw sydd â'r hanes.