Ceir yn parhau'n sownd yng Ngŵyl Rhif 6

Mae ceir yn parhau'n sownd ym maes parcio Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion yn dilyn glaw trwm dros y penwythnos.

Oherwydd y glaw trwm ddydd Sadwrn, mae'r maes parcio ar gyfer y safle ger Clwb Pêl-droed Porthmadog yn fwdlyd, ac mae pobl yn methu dod o'r safle.