Galw am fwy o gyfrifoldebau i ogledd Cymru

Mae cynllun sydd wedi cael ei anfon i'r Trysorlys i geisio hybu'r economi wedi galw am fwy o gyfrifoldebau i'r gogledd.

Mewn dogfen sydd wedi dod i'r amlwg, y bwriad ydi creu 120,000 o swyddi dros gyfnod o lai nag 20 mlynedd.

O wneud hynny, fe allai'r cyfraniad i'r economi fod dros £7bn.

Ond mae Bwrdd Uchelgais Economaidd y Gogledd yn dweud y bydd angen datganoli mwy o bwerau i'r gogledd ac mae gweinidog yn Swyddfa Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru bod angen datganoli rhai grymoedd o Fae Caerdydd i rannau eraill o Gymru. Ellis Roberts sydd â'r manylion.