Awgrym na fydd rhaid i gynghorau uno am ddegawd

Ar ôl yr holl sôn, ers rhai blynyddoedd, am uno cynghorau, a oes yna bosiblrwydd y bydd pethau'n aros yn union fel y maen nhw am o leiaf ddegawd arall?

Dyna mae arweinydd un cyngor sir wedi ei awgrymu wrth Newyddion 9.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yna ddatganiad cyn diwedd y mis.

Ond mae'n ymddangos y bydd y cynghorau'n gorfod cydweithio lawer yn agosach a'i gilydd yn y dyfodol, hyd yn oed os na fyddan nhw'n gorfod uno.

Dyma adroddiad Ellis Roberts.