Fideo o'r archif: Estyniad yr M4

Mae'n 50 mlynedd ers agor Pont Hafren ar 8 Medi 1966. Geraint Wyn Davies fu'n gohebu i raglen deledu Heddiw wrth i'r M4 gael ei hymestyn ar ddechrau'r 70au.