Carwyn Jones: Marchnad sengl yn hollbwysig

Mae'r bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu bod angen "newidiadau radical" i gyfansoddiad y Deyrnas Unedig, meddai Carwyn Jones.

Yn yr Unol Daleithiau ddydd Gwener, dywedodd y prif weinidog nad oes unrhyw opsiwn, gan gynnwys chwalu'r Deyrnas Unedig, yn amhosib os na fydd newidiadau cyfansoddiadol yn cael eu cymryd o ddifri'.

Yn ôl Mr Jones, mae mynediad i'r farchnad sengl yn hollbwysig, gan awgrymu moratoriwm dros dro ar rhyddid i bobl symud i sicrhau mynediad i'r farchnad.