Myfyrwyr meddygol: Pam y gostyngiad?

Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod disgyblion ar draws Cymru yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen er mwyn ceisio am lefydd mewn ysgolion meddygol.

Dyna alwad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wrth i ffigyrau sydd wedi dod i sylw BBC Cymru ddangos mai 570 o ddisgyblion o Gymru wnaeth ymgeisio eleni.

Rhodri Llewelyn aeth i ofyn pam bod gostyniad i Awen Iorwerth - llawfeddyg sy'n ddarlithydd clinigol gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.