Cymraeg: 'Angen hwb i gyrraedd miliwn o siaradwyr'

Mae angen hwb i ddysgu'r Gymraeg er mwyn helpu cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn ôl Plaid Cymru.

Dywed llefarydd addysg y blaid, Llŷr Gruffydd bod y nifer o blant sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn aros yn ei hunfan.

Ychwanegodd: "Ar y lefel yna o gynnydd blynyddol, mae'n mynd i gymryd tua 800 mlynedd i ni gyrraedd pwynt lle mae holl blant Cymru'n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg."