Nicola Benny yn trafod aros am lawdriniaeth

Mae canslo llawdriniaethau yn dod yn arferiad "normal" mewn ysbytai yng Nghymru, yn enwedig yn y gaeaf, oherwydd galw aruthrol am ofal brys yn ôl Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Maen nhw'n rhybuddio y gallai pwysau'r gaeaf yma fod mor drwm a'r gaeaf diwethaf.

Mae Nicola Benny wedi gorfod aros am lawdriniaeth ar gyfer carreg fustl (gall stone) ar ôl i'r ysbyty ohirio ei hapwyntiad sawl tro.

Mae'n sôn am ei phrofiad wrth BBC Cymru.