Galwad am godi gro o wely Afon Lliw i atal llifogydd

Mae'r cynghorydd Alan Jones Evans wedi galw ar Cyfoeth Naturiol Cymru i ailfeddwl eu penderfyniad i beidio â chodi gro o wely Afon Lliw.