Galw am ganolfan i drin cyflwr NF1 yng Nghymru

Mae teulu merch fach sydd â chyflwr genetig yn dweud yr hoffen nhw weld canolfan arbenigol i'w thrin yng Nghymru.

Mae gan Tora Betsi o Gaerdydd gyflwr NF1.

Ei mam, Lisa sy'n egluro'r angen am fwy o driniaeth arbenigol.