'Cyfle cyfartal' i blant ag anghenion dysgu

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi dweud bod llawer o blant ag anghenion dysgu ddim yn cael chwarae teg yn yr ysgol.

Dywedodd yr Athro Sally Holland wrth raglen y Post Cyntaf Radio Cymru bod deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i geisio mynd i'r afael â'r mater yn "gyfle unwaith mewn cenhedlaeth".

Yr Athro Holland sy'n egluro rhai o'r problemau all godi ynghylch plant ag anghenion dysgu.