Adroddiad Diamond: Beth mae'n ei olygu i fyfyrwyr?

Mae Adolygiad Syr Ian Diamond i gyllid myfyrwyr wedi argymell cyflwyno grant i helpu gyda chostau byw myfyrwyr, yn hytrach na thalu ffioedd dysgu. Gohebydd Addysg BBC Cymru, Bethan Lewis sy'n esbonio.