Phobos: Ditectif Sarjant Rhys Jones, Heddlu Dyfed Powys

Ditectif Sarjant Rhys Jones o Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio darpar ddelwyr cyffuriau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru y byddan nhw'n cael eu dal, a hynny yn sgil Ymgyrch Phobos.