Esbonio sut mae plismona'r moroedd

Eirig Parry sydd yn esbonio'r gwaith sydd yn cael ei wneud i ddiogelu ein moroedd.