Dyblu treth cyngor tai gwag ers dros ddwy flynedd?

Mae Cyngor Casnewydd yn ystyried dyblu treth cyngor ar gyfer perchnogion tai sydd wedi gadael eu hadeiladau yn wag am dros ddwy flynedd.

Mae Cyngor Casnewydd am ddefnyddio'r pwerau gafodd eu creu gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni i fynd i'r afael a'r diffyg tai yn y ddinas.

Mae 2,516 adeiladau gwag yn y ddinas ar hyn o bryd.

Ond mae yna gynlluniau i gymryd camau tebyg mewn rhannau eraill o Gymru hefyd.

Adroddiad Telor Iwan.