Miloedd yn nathliadau Gŵyl Gyhoeddi

Tegwen Ellis, Cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 yn 'estyn gwahoddiad i Gymru gyfan' ymweld a'r ŵyl.