Profiad dyn oedd yn gaeth i gamblo

Mae aelod seneddol wedi dweud bod angen i Lywodraeth Prydain gynnal adolygiad o'r peiriannau gamblo electronig.

Yn ôl Carolyn Harris, yr AS dros Ddwyrain Abertawe maen nhw'n "beryglus" ac yn gallu arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae hi'n rhybuddio hefyd bod pobl sy'n gaeth yn gallu colli miloedd o bunnau mewn un sesiwn.

Dyma brofiad un dyn oedd gyda phroblem gamblo ond sydd erbyn hyn wedi stopio.